Såvejledning for Anisisop

Sådybde: 0,5 cm
Spiretid: 7-21 dage
Spiretemperatur:

Kimblad