Såvejledning for Sommerridderspore

Sådybde: 0 cm
Spiretid: 14-35 dage
Spiretemperatur: 10-18 °C (15 °C)

Kimblad