Såvejledning for Mikrogrønt

Sådybde: 0 cm
Spiretid: 2-5 dage
Spiretemperatur: 15-25 °C (20 °C)

Kimblad