Såvejledning for Koriander

Sådybde: 0,5 cm
Spiretid: 7-21 dage
Spiretemperatur: 10-25 °C (20 °C)

Kimblad