Såvejledning for Havekørvel

Sådybde: 0,5 cm
Spiretid: 7-14 dage
Spiretemperatur: 10-25 °C (20 °C)

Kimblad