Såvejledning for Grøngødning

Sådybde: 0-1 cm
Spiretid: 7-28 dage
Spiretemperatur:

Kimblad