Såvejledning for Gærdekartebolle

Sådybde: 0,5 cm
Spiretid: 7-28 dage
Spiretemperatur:

Kimblad