Såvejledning for Dagpragtstjerne

Sådybde: 0,5 cm
Spiretid: 14-21 dage
Spiretemperatur:

Kimblad